Zapytanie ofertowe


Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ventori Krosno, tel: +48 530 321 321, mail: biuro@ventori.pl

Ponadto, informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Ventori wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją tego zamówienia ( usługi) a także w celach kontaktowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, usługi biura rachunkowego, usługi dostawy. Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  • Inne operacje na podanych danych osobowych mogą być wykonywane wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz przez okres potrzebny na zrealizowanie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży (np.gwarancyjnej).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, biuro rachunkowe, nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 6 lat do celów podatkowych. Po tym okresie zostaną usunięte z bazy danych firmy Ventori